Malvern House School

Malvern House College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก British Council โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีความชำนาญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสอน ในระยะสั้น หรือระยะยาว ด้วยคอร์สการสอนที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับวิชาชีพ และคอร์สสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยใน UK มีนักเรียน ประมาน 6,500 คนต่อปี ซึ่งมาจาก 100 ประเทศทั่วโลก สถานที่ตั้งของ Malvern House มีทั้งหมด 3 สาขา ในลอนดอนแต่ละสาขาใช้เวลาเดินเพียงไม่ถึง 5 นาทีจากสถานีรถไฟใต้ดิน ด้วยค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล สภาพแวดล้อมของเมืองใหญ่ การเดินทางที่สะดวกสบาย พร้อมทั้งเรียนภาษาจาก เจ้าของภาษาอีกด้วย

ทำไมต้องเรียนภาษาที่ Malvern House School

 • เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก British Council
 • การคมนาคมที่สะดวกสบายในการเป็นเรียน
 • อยู่ในกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
 • มีคอร์สให้เลือกเรียนจำนวนมาก
 • เจ้าหน้าที่ ทีมงานผู้สอนมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณภาพ

หลักสูตรที่ Malvern House College เปิดสอน

1. General English เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษ ในทุกๆด้าน ทั้ง การพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

2. Cambridge Exam Classes หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวสอบCambridge Exam Classes ซึ่งเป็นการสอบที่สร้างมาจาก มหาวิทยาลัย Cambridge เป็นที่นิยมอย่างสูงหลากหลายทั่วทั้งยุโรป แบ่งเป็นสามระดับดังนี้

 • FCE First Certificate of English (Upper-Intermediate)
 • CAE Certificate in Advanced English (Advanced)
 • CPE Certificate of Proficiency in English (Proficiency)

ระยะเวลาในการเรียน  10-12 สัปดาห์
เริ่มเรียนทุก  5 มกราคม, 23 มีนาคม, 14 กันยายน

3. IELTS Exam Preparation หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ ตั้งแต่ การเขียน essay การอ่านเขียนที่ถูกต้องและจะมีการทำการบ้านทุกๆตอนเย็น ผู้ที่สนใจจะเรียนคอร์สนี้ต้อง ผ่านการสอบ IELTS ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมเรียน ในกรณีที่สอบไม่ผ่านในระดับคะแนนที่ต้องการ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนต้องเรียนคอร์ส General English ก่อน

เริ่มเรียนทุกๆ  วันจันทร์
ระดับภาษา  Intermediate and above
ระยะเวลา 4-24 สัปดาห์

4. English for Academic Purposes หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ประสงค์ จะเตรียมตัวเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เรียนตั้งแต่ การ note-taking, Presenting Data, Research Skills

เริ่มเรียนทุก 5 มกราคม, 30 มีนาคม, 29 มิถุนายน , 28 กันยายน
ระดับภาษา Advance
ระยะเวลา 4-24 สัปดาห์

5. Work Experience Program หลักสูตรนี้ผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ รวมกับการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้างในองค์กรที่เหมาะสมและเกี่ยวเนื่องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

เริ่มเรียนทุก วันจันทร์
ระดับภาษา Upper intermediate or above
ระยะเวลา  3 สัปดาห์หรือมากกว่า

6. Malvern House Business Certificate หลักสูตร นี้ใช้เวลา 3 เดือน เป็นการเตรียมตัวนักเรียนต้งแต่การเรียนพื้นฐานการทำธุรกิจ ทั้งด้านการปฏิบัติ และทฤษฏี เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนต่อใน คอร์ส ABE Diploma in Business management , Tourism หรือ Introduction to business ซี่งหลักสูตรนี้ ไม่ใช่หลักสุตรภาษาโดยตรง ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีระดับภาษาอยู่ในระดับ Upper-Intermediate

ระยะเวลา  3 เดือน
เริ่มเรียนทุกวัน 5 มกราคม, 30 มีนาคม, 22 มิถุนายน, 21 กันยายน
ระดับภาษา Upper-intermediate และผ่านการสอบกับทางสถาบัน

7. ABE Business and Tourism Diplomas หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจาก องค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตราฐาน ใช้เวลาเรียน 12 เดือน นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับ ปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัยได้ หรือในกรณีที่จบ Advanced Diplomas ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน ประมาณ 6-12 เดือน สามารถเทียบเข้าเรียนในปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

ระยะเวลา  12 เดือน
เริ่มเรียน  5 มกราคม, 22 มิถุนายน
ระดับภาษา Upper-intermediate หรือมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. Fast track หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนผู้ประสงค์จะเรียนในห้องเรียนกลุ่มที่ไม่ใหญ่นัก ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ เน้นสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะของกลุ่มนักเรียน

 • มีนักเรียนเพียง 8 คน ต่อห้องเรียน
 • 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ 9 โมงเช้า ถึง บ่าย 1
 • 30 นาที สำหรับการเรียนตัวต่อตัว ในหนึ่งสัปดาห์
 • การท่องเที่ยว ในลอนดอน 1 ครั้งต่อสัปดาห์

ระยะเวลา 1-12 สัปดาห์
เริ่มเรียน ทุกวันจันทร์
ระดับภาษา Elementary to Advanced

9. Modules เป็นคอร์สพิเศษ วันละหนึ่งชั่วโมง 5 วันนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและตรงกับระดับภาษาของนักเรียนเองด้วย ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับ การสนทนา, การเขียน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และ IELTS เพื่อเป็นการเน้นย้ำหลักสูตรที่เรียน.ให้เข้าใจได้อย่างเด่นชัดและลึกซึ้งมากขึ้น

10. University Foundation Program หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมตัวให้กับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาลัยใน UK ระยะเวลาในการเรียน 9 เดือน

เริ่มเรียน 21 กันยายน
ระดับภาษา IELTS 4.5 (intermediate)
บทเรียน 25 บทต่อสัปดาห์
ระยเวลาเรียน 6 เดือน
เริ่มเรียน 4 มกราคม
ระดับภาษา IELTS 5 (Upper-Intermediate)
บทเรียน 25 บทต่อสัปดาห์

11. Pre-Masters Program หลักสูตรที่ออกแบบมาร่วมกับ University of Leeds เป็นหลักสูตรที่เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับ ปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ธุรกิจ และการท่องเที่ยว

ระยะเวลา 6 เดือน
เริ่มเรียน 4 มกราคม
ระดับภาษา IELTS 5.5 (Upper-Intermediate)
บทเรียน 25 บทต่อสัปดาห์
ระยะเวลา 3 เดือน
เริ่มเรียน 30 มีนาคม
ระดับภาษา IELTS 6(Upper-Intermediate/Advanced)
บทเรียน 25 บท ต่อสัปดาห์

แพคเกจ Malvern House

สบายกระเป๋า เรียนภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ (เรียนบ่าย)

ค่าเรียน  825 pounds
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร  35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าบริการ โอนเงิน 1,200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 3,536 บาท

54,200 บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

 

สบ๊ายสบาย เรียนภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ (เรียนบ่าย)

ค่าเรียน  825 pounds
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร 35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าจัดหาที่พัก 35 pounds
ค่าที่พัก สำหรับสิบสัปดาห์140*10=1,400 pounds
ค่ารถรับส่งสนามบิน ไปกลับ สนามบิน ฮีทโทรว์ 130 pounds
ค่าตั๋วเครื่องบิน 45,000 บาท
ค่าบริการ โอนเงิน 1,200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 3,536 บาท

179,300 บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

สบายกระเป๋า รับส่วนลดร่วม 1,500 บาท (เรียนเช้า)

เรียนภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ 1,020 ปอนด์
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร  35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าบริการ โอนเงิน 1200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 3536 บาท

62,700 บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

สบ๊ายสบาย (เรียนเช้า) รับส่วนลด ร่วม 1,500 บาท

เรียนภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ 1,020 ปอนด์
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดหาบ้าน 35 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร  35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าที่พัก สำหรับสิบสัปดาห์140*10=1400 pounds
ค่ารถรับส่งสนามบิน ไปกลับ ฮีทโทรว์ 130 pounds
ค่าตั๋วเครื่องบิน 45,000 บาท
ค่าบริการ โอนเงิน 1200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 3,536 บาท

187,500บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

สบายกระเป๋า หนึ่งปี 51 สัปดาห์ (เรียนบ่าย) รับส่วนลด 3,000 บาท

ค่าเรียน 2,290 pounds
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร  35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าบริการโอนเงิน 1,200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 10,348 บาท

132,700 บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

 

สบ๊าย สบาย 51 สัปดาห์ (เรียนบ่าย) รับส่วนลด 3,000 บาท

ค่าเรียน 2,290 pounds
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร  35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าจัดหาบ้านพัก 35 pounds
ค่าที่พัก 140*52=7,820 pounds
ค่ารถรับส่งสนามบิน ไปกลับ ฮีทโทรว์ 130 pounds
ค่าบริการ โอนเงิน 1,200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 10,348 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปอย่างเดียว 30,000 บาท

542,500 บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

 

สบายกระเป๋า เรียน 51 สัปดาห์ รับส่วนลด ร่วม 3,000 บาท (เรียนเช้า)

เรียนภาษาอังกฤษ 51 สัปดาห์ 2,990 pounds
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร  35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าบริการ โอนเงิน 1200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 10348 บาท

168,500 บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

 

สบ๊าย สบาย รับส่วนลดร่วม 3000 บาท (เรียนเช้า)

ค่าเรียน 51 สัปดาห์ 2,990 pounds
ค่าลงทะเบียน 100 pounds
ค่าจัดหาบ้าน 35 pounds
ค่าจัดส่งเอกสาร  35 pounds
ค่าออกเอกสาร CAS 10 pounds
ค่าที่พัก 140*52=7,280 pounds
ค่ารถรับส่งสนามบิน ไปกลับ ฮีทโทรว์ 130 pounds
ค่าบริการ โอนเงิน 1200 บาท
ค่าวีซ่าอังกฤษ 10348 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปอย่างเดียว 30000 บาท

578,900 บาท ทางบริษัท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 pound= 51 บาท

 

อัตรสำหรับแพคเกจสบาย กระเป๋า นี้ยังไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าที่พัก
ค่าหนังสือ
ค่าเดินทางจากเมืองไทย
ค่าตรวจสุขภาพ IOM (สำหรับผู้ประสงค์ เรียนมากกว่า 6 เดือน)

อัตราสำหรับแพคเกจสบ๊าย สบาย นี้ยังไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าหนังสือเรียน
ค่าตรวจสุขภาพ IOM (สำหรับผู้ประสงค์ เรียนมากกว่า 6 เดือน)

*ผู้สมัครสามารถเลือกรายการที่ไม่ต้องการออกได้ตามต้องการของผู้สมัครเอง

ปล. ทางบริษัท ไทยคูลเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี
 • มีเกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ

เอกสารการขอ VISA

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือขั้นต่ำ 6 เดือน
 • เอกสารคำร้องขอวีซ่า
 • แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสถานฑูต
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียน Certificate of enrolment
 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว
 • หลักฐานทางการศึกษา ใบจบการศึกษา ผลการเรียน
 • หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในไทย
 • ใบรับรองการตรวจร่างกายจาก  IOM (ในกรณีที่ต้องการอยู่ในอังกฤษมากกว่า 6 เดือน)
 • จดหมายรับรองทางการเงิน เรียนมากกว่า 9 เดือน ต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 7,200 ปอนด์ ไม่รวมค่าเล่าเรียน(ต้องใช้บัญชีของผู้เรียนเท่านั้น เป็นบํญชีออมทรัพย์ และเงินต้องอยู่ในบํญชีขั้นต่ำ 28 วัน)
 • หนังสือรับรองการทำงาน

ทางโรงเรียนมีบริการจัดหาที่พักและ รถรับส่งจาก Airport ต่างๆ อีกด้วย
ค่าเล่าเรียนและค่าบ้านพัก ตรวจสอบได้จาก pricelist

ขั้นตอนการสมัคร

 • ติดต่อสอบถาม และเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม
 • กรอกใบสมัคร
 • ทางโรงเรียน จะส่ง Invoice มาให้ ซึ่งบอกถึงรายละเอียดคอร์ส และค่าใช้จ่าย
 • ชำระเงินตามจำนวนที่ ทางโรงเรียนเรียกเก็บ (ค่าเล่าเรียน, ค่าสมัคร 45 ปอนด์, ค่าจัดหาที่พัก 30 ปอนด์,ค่าจัดส่ง เอกสาร 35 ปอนด์)
 • ทางโรงเรียนจะจัดส่ง certificate of enrolment มาให้ ซึ่งเป็นใบรับรองว่าเราจะเข้าเรียนกับโรงเรียนนี้ เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าด้วย
 • เตรียมเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า
 • เตรียมตัวเดินทาง

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 วิธี

  1. ชำระเป็นเงินสดที่ KOOL WORLD OFFICE ในวันและเวลาทำการปกติ (อังคาร ถึง เสาร์ 10.00AM – 6.00PM)
  2. ชำระผ่านทางธนาคารได้ดังนี้

* หากชำระด้วยวิธีที่ 2 ให้ลงชื่อในใบสลิปการโอนเงิน และ ถ่ายรูป/สแกน ส่งมาที่ thaikoolworld@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บจ. ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 698-0-16439-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์

นโยบายการคืนเงิน(Refund Policy) และเงื่อนไขต่างๆ

 • ค่าสมัคร  ค่าจัดหาที่พัก ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากธนาคารไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • การยกเลิกเนื่องจากวีซ่าถูกปฏิเสธ ต้องนำใบ ปฏิเสธจากทางสถานฑูตมาด้วย
  – การขอยกเลิกคอร์ส เนื่องจากวีซ่าโดนปฏิเสธ แล้วไม่ได้ซื้อ Visa insurance ทางสถาบันจะเก็บค่าดำเนินการทั้งสิ้น 205 ปอนด์ ที่เหลือจะรีฟันด์คืนให้หมด
  – การขอยกเลิกคอร์ส เนื่องจากวีซ่าโดนปฏิเสธ แล้วทำการซื้อ Visa insurance ไว้เป็นจำนวนเงิน 50 ปอนด์ทางสถาบันจะคืนเงินให้ทั้งหมดทั้งค่าเล่าเรียน และค่าสมัคร ยกเว้นเงินค่า Visa Insurance และค่าดำเนินการ 55 ปอนด์
 • การยกเลิกคอรส์โดยเหตุผลส่วนตัวสามารถทำได้  ดังนี้ (อ้างอิงจากนโยบายของสถาบัน)
  – ถ้าแจ้งก่อน 7 สัปดาห์ หรือมากกว่าRefund ได้ 80%
  – ถ้าแจ้งก่อน 5-6 สัปดาห์Refund ได้ 65%
  – ถ้าแจ้งก่อน 3-4 สัปดาห์Refund ได้ 50%
  – ถ้าแจ้งก่อน 2 สัปดาห์Refund ได้ 20%
  – ถ้าแจ้งก่อน 1 สัปดาห์Refund ได้ 10%
  – ถ้าแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 1 สัปดาห์Refund ได้  0%
  – หลังจาก คอร์สเริ่มแล้ว Refund ได้  0%

**หมายเหตุ การ Refund จะใช้ เวลา 3 weeks หลังจากทำเรื่องเอกสารการ Refund ครบแล้ว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart